bilans oraz rachunek zysków i strat.

W związku z Walnym Zebraniem Sprawozdawczym, w sekretariacie klubu dla członków klubu, jest udostępniony do wglądu bilans oraz rachunek zysków i strat za 2013 rok.

Top