Drugi turnus zgrupowania letniego w Gołuniu – dzień jedenasty.

Top