Drugi turnus zgrupowania letniego w Gołuniu – dzień ósmy.

Top