Drugi turnus zgrupowania letniego w Gołuniu – dzień piąty.

Top