Drugi turnus zgrupowania letniego w Gołuniu – dzień pierwszy.

Top