Kapitanowie

W naszym klubie jest 27 kapitanów w tym 12 posiadających podwójne uprawnienia. Poniżej prezentujemy ich wykaz.

Członkowie, którzy posiadają uprawnienia kapitańskie, a nie są ujęci w spisie lub nie mają wpisanego numeru patentu, proszeni są o kontakt z sekretariatem w celu aktualizacji bazy danych.

Top