Komunikat Zarządu

Gdynia, dnia 17 maja 2019 r. 

KOMUNIKAT ZARZĄDU 

Zarząd Yacht Klubu Stal Gdynia wzywa wszystkie osoby korzystające z szafek klubowych do ich niezwłocznego opróżnienia. Powyższe wynika z konieczności spełnienia wymogów wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz zaplanowanych prac remontowych w pomieszczeniach klubu.
Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkowało komisyjnym otwarciem szafek w dniu 25 maja 2019 i utylizacją pozostawionej zawartości.

Top