Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu

Zarząd Yacht Klubu Stal Gdynia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 12 października 2013 (sobota) o godz. 10.00 w I-szym terminie; o godz. 10.15. w II-gim terminie.

Temat zebrania: podjęcie uchwały dot. zgody o przystąpienie do Spółki we wspólnym przedsięwzięciu „Projekt Nowa Marina Gdynia”.

Top