Pierwszy turnus zgrupowania letniego w Gołuniu – dzień dziesiąty.

Top