Pierwszy turnus zgrupowania letniego w Gołuniu – dzień siódmy.

Top