Pierwszy turnus zgrupowania letniego w Gołuniu – dzień szósty.

Top