Propozycje zmian Statutu.

Zarząd Yacht Klubu Stal Gdynia zawiadamia, że obraduje Komisja Statutowa. Członkowie klubu mogą zgłaszać poprawki do Statutu do 20.04.2015 r. drogą elektroniczną na adres statut@ykstal.org.pl lub pisemną do biura klubu.

statut

Top