Trener

Sławomir Wierzchowski

tel: 502 248 731

e-mail: swierzchowski@ykstal.org.pl

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Instruktor Sportu o specjalności Żeglarstwo.

Nauczyciel wychowania fizycznego w Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej w Gdyni.

Zaszczepił w wielu młodych ludziach pasję do żeglowania.

 

 

Top