W zawiązku z rozpoczęciem prac komisji statutowej, prosimy członków klubu o zapoznanie się z ogłoszeniem.