Walne Sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Yacht Klubu Stal Gdynia zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w następujących terminach:

TERMIN I:   28 marca 2015 (sobota) godz. 10.00

TERMIN II:  28 marca 2015 (sobota) godz. 10.15

Miejsce zebrania: Yacht Klub Stal Gdynia, Al. Jana Pawła II 9, świetlica klubowa

Top