Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Klubu zawiadamia, że walne zebranie sprawozdawczo wyborcze odbędzie się w terminach:

TERMIN I: 23 MARCA 2019 GODZINA 11.00
TERMIN II: 23 MARCA 2019 GODZINA 11.30

MIEJSCE: YACHT KLUB STAL GDYNIA Al.Jana Pawła II 9 świetlica klubowa

Top