Yacht Klub Stal Gdynia wyraża wsparcie dla protestu Nauczycieli.

Drodzy nauczyciele którzy z taką odwagą podjęliście protest, przyjmijcie wyrazy wsparcia od Yacht Klubu Stal Gdynia. Jesteśmy z wami.

Top