Zawiadomienie o regatach Mistrzostwa Polski Skiff & Dinghy

skiff

1. Termin i miejsce regat

Regaty odbędą się w dniach 3.08.2013 – 4.08.2013 r. na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni.

2. Organizator

Organizatorami regat jest:

Yacht Klub Stal Gdynia

Al. Jana Pawła II 9

81-345 Gdynia

http://www.ykstal.org.pl

info@ykstal.org.pl

Tel/fax: 58 620 16 62

3. Zgłoszenia

Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w biurze regat w dniach:

02.08.2013 r w godz. 16.00 – 18.00 oraz 3.08.2013 w godz. 08.30-09.30

4. Wpisowe do regat

Wpisowe do regat wynosi 120,- PLN

5. Uczestnicy, klasy jachtów

Regaty odbędą się, jeżeli zgłosi się co najmniej 5 jachtów reprezentujących co najmniej 3 kluby.

Do regat dopuszczone będą jachty mieczowe klas, dla których określono przelicznik Skiff & Dinghy. Tabela przeliczników na dzień sporządzenia Zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do Zawiadomienia. Tabela może ulec zmianom poprzez rozszerzenie o kolejne klasy jachtów. W razie braku klasy w tabeli przyjęte zostaną wartości aktualnego przelicznika RYA Portsmouth Yardstick. Zamknięcie tabeli przeliczników nastąpi w dniu 2.08.2013. Obowiązywać będzie tabela opublikowana na stronie WWW Yacht Klubu Stal. Przed ww. terminem można zgłaszać propozycje rozszerzenia tabeli. Wszelkie decyzje, co do przyjętych wartości przeliczników należą wyłącznie do Organizatora regat.

6. Przepisy

Regaty będą przeprowadzone zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF (RRS), oraz zgodnie z Instrukcją Żeglugi. W przypadku konfliktu między przepisami zawartymi w Zawiadomieniu o Regatach, a przepisami w Instrukcji Żeglugi, przepisy ujęte w Instrukcji będą obowiązujące.

7. Kategoria zawodów

Regaty, których dotyczy zawiadomienie, będą zawodami kategorii C.

8. Procedura zgłoszeniowa

W czasie procedury zgłoszeniowej będą wymagane następujące dokumenty:

– ubezpieczenie OC uczestników regat na sumę gwarancyjną min. 1.000.000 EUR

– zgodę PZŻ na reklamowanie indywidualne, jeśli dotyczy

– potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego

9. Odpowiedzialność za szkody i ubezpieczenia

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne przez siebie niezawinione.

 

10. Instrukcja żeglugi

Zawodnicy otrzymają Instrukcję Żeglugi po dopełnieniu formalności zgłoszeniowych. Trasa i forma regat, jak również liczba planowanych wyścigów zostaną podane w Instrukcji Żeglugi.

11. Program regat

Piątek – 02.08.2013

16.00 – 18.00 – przyjmowanie zgłoszeń

Sobota – 03.08.2011

8:30 -09:30 – przyjmowanie zgłoszeń do regat

10:00 – otwarcie regat

11:00 – start do wyścigów krótkich

Niedziela – 04.10.2011

10:00 – starty do wyścigów krótkich

17:00 – zakończenie regat

12. Nagrody

Wręczone będą medale lub puchary w klasyfikacji generalnej oraz w klasie Nautica 450.

13. Pomiary i wyposażenie

Każdy sternik składa oświadczenie o zgodności prowadzonego jachtu z wymogami klasowymi.

14. Prawo do wizerunku

Zgłaszający się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora i Sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych produkcji przygotowanych w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

15. Łodzie trenerów i obserwatorów

Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat.

16. Bezpieczeństwo

Załogi są zobowiązane do żeglowania w kamizelkach asekuracyjnych przez cały czas trwania regat. Jeśli członek załogi, w trakcie trwania całego wyścigu, nie będzie ubrany w kamizelkę asekuracyjną, załoga zostanie zdyskwalifikowana z wyścigu (DNE).

Każda łódź musi być wyposażona w linę pływająca o długości min. 10 metrów i średnicy min. 5mm.

W imieniu Yacht Klub Stal

Kajetan Kilanowski tel 601 672 262

Mail kajetan.kilanowski@wp.pl

Zapisy do 22.07.2013!!!

 

Informacje dodatkowe

Nocleg i wyżywienie:

Centrum Wychowania Morskiego CWM ZHP Gdynia – na terenie mariny – pokoje 2,3,4,6 osobowe w cenach od 55 zł/os. Tel. 58 620 90 37, email: cwm@zhp.pl, www.cwm.zhp.pl

Pokoje gościnne Anker – ok. 1.5 km od mariny, przy ul. Piłsudskiego (koło Urzędu Miasta), pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe w cenie od 60 zł/os wraz ze śniadaniem. www.pokojegoscinne.ankergdynia.pl

Willa Jola, Jolanta Tomaszewska, Moniuszki 34, ok. 1 km od mariny, pokoje 2, 3, 4 osobowe, w cenie 55-60 zł/os, Tel. 505 116 224

Hotel Antares (**) – ok. 1 km od mariny Gdynia, przy ul Komandorskiej 59, pokoje 2 i 3 osobowe

Uwaga: w centrum Gdyni obowiązuje strefa płatnego parkowania, opłaty nie są pobierane od piątku 18:00 do poniedziałku rano – nie należy wnosić opłat w tych terminach. Wjazd na teren Mariny Gdynia jest limitowany – zapewniony będzie dla wcześniej zgłoszonych samochodów (wydane zostaną karty wjazdowe).

Postój samochodów i przyczep (po 1 na załogę) na terenie Yacht Klubu Stal.

Wyżywienie

– Restauracja Fenix na terenie YKP Gdynia, orientacyjne ceny wyżywienia: ok. 20-30 zł obiad.

– Restauracja „U Józefa” na terenie JKM Kotwica przy basenie żeglarskim. Orientacyjne ceny wyżywienia poza ofertą regatową: śniadanie i obiadokolacja 38 zł.

– Zielona Tawerna, Al. Jana Pawła II, 500 metrów od budynku klubu: orientacyjne ceny śniadań 6-11 zł.

– Bar Flauta, Al. Jana Pawła II, 500 metrów od budynku klubu: orientacyjne ceny śniadań 6-11 zł, obiadów 15-20 zł.

– Bistro Kwadrans, Skwer Kościuszki: śniadania ok. 10 zł, obiady ok. 20 zł

Załącznik nr 1 – Lista przeliczników

Omega Standard 922

Omega Sport 982

FD 879

Fireball 980

29er 922

49er 740

420 1087

470 973

Devotti One 953

Formula 18 (katamaran) 693

Tornado (katamaran) 644

Hobie 16 (katamaran) 811

Klasa Przelicznik
505 902
Laser 5000 846
Hornet 973
Nautica 450 Race 944
Nautica 450 Fun 964

 

Top