ZAWIADOMIENIE O REGATACH
VIII Błękitna Gwiazda Optimista
delimiter image

Dla dzieci do lat 9 oraz
w klasie OPEN BIC
w dniach 29.08 – 30.08.2020

 

1. Organizator:

Yacht Klub „STAL” Gdynia, adres:
Aleja Jana Pawła II 9
81-345 Gdynia

Tel./fax (58) 620-16-62, e-mail: info@ykstal.org.pl

przy finansowym udziale Miasta Gdynia

 

2. Klasy, termin i miejsce:

Klasa uczestnicząca w regatach: OPTIMIST dla dzieci do lat 9 oraz w klasie Open Bic.
Regaty rozgrywane będą w dniach 29.08 – 30.08.2020. na wodach Zatoki Gdańskiej.

 

3. Przepisy:

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF edycji
2017-2020, niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją Żeglugi.

 

4. Uczestnictwo:

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy dopełnią procedury zgłoszeniowej u
Organizatora.

 

5. Zgłoszenia i termin pierwszego wyścigu:

Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu 28.08.2020. (piątek) w godz. 16.00-18.00
oraz 29.08.2020 (sobota) w godz. 08.00-09.00 w biurze regat w siedzibie YK STAL Gdynia.
Start do pierwszego wyścigu odbędzie się 29.08.2020 (sobota) o godz.11.00.
Start do kolejnych wyścigów odbędzie się w 30.08.2020 (niedziela) o godz. 11.00.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 30.08.2020 (niedziela) około
godz.16.00.

 

6. System rozgrywania regat:

Wyścigi flotylli klasowych.

 

7. Punktacja i ocena wyników:

Stosowany będzie system małych punktów określony w dodatku A Przepisów Regatowych
Żeglarstwa.
Planowane jest rozegranie 5 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu
minimum 2 wyścigów.

 

8. Instrukcja Żeglugi:

Instrukcję Żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń imiennych.

 

9. Motorówki trenerów:

Wszystkie łodzie pomocnicze i motorówki trenerów uczestniczących w regatach należy
akredytować u Organizatora regat.

 

10. Inne

– podczas ceremonii rozdania nagród wszystkie osoby winne używać maseczek
ochronnych
– Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania regat z powodu Covid – 19 .

 

ORGANIZATOR
Yacht Klubu „Stal” Gdynia

Odpowiedzialny Kajetan Kilanowski tel. nr 601 672 262

Informacje kontaktowe

Yacht Klub Stal „Gdynia” – klub żeglarski działający w Gdyni.

Addres: 81-345 Gdynia, Aleja Jana Pawła II 9

Telefon/fax: (58) 620 16 62

E-mail:: info@ykstal.org.pl

Formularz kontaktowy