ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Yacht Klubu Stal  zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie członków klubu w dniu  23.03.2024 r 

godz. 11.00  I-szy termin

godz. 11.30 II-gi termin

PORZADEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

CZŁONKÓW YACHT KLUBU STAL GDYNIA

w dniu 23 marca 2024

  godz. 11.00  I-szy termin

godz. 11.30 II-gi termin

 1. Powitanie Zebranych
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Ogłoszenie prawomocności Zebrania
 4. Uchwalenie porządku Zebrania         
 5. Uchwalenie sposobu wyborów
 6. Wybór: Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023
 8.  Sprawozdanie finansowe za rok 2023
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu, w tym sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
 13. Wybory do : Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 14. Dyskusja, wolne wnioski oraz głosowanie uchwał przygotowanych przez Komisję Wnioskową.
 15. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.
 16. Zakończenie zebrania
Recommend
Share
Tagged in