Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 23.o3.2013 odbyło się zebranie sprawozdawcze, którego przewodniczącą została wybrana Kol. Mariola Kijewska. Podczas zebrania sprawozdania przedstawili kolejno: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Sprawozdanie zarządu zostało przez zebranych przyjęte.

Sprawozdanie Zarządu, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej są dostępne dla Członków Klubu w sekretariacie.

 

Top